Bảo mật – Privacy Policy Vietnam

https://vaysite.com/Bảo mật – Privacy Policy Vietnam

Vui lòng đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này sẽ mô tả các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

1. Thu thập thông tin bảo mật cá nhân

Khi bạn đăng ký nhận bản tin trên website, khi đó có thể sẽ được hệ thống yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email,… việc yêu cầu thông tin này sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

2. Khi nào thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ chúng tôi, hoặc trường hợp bạn cần cung cấp thông tin để mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ.

3. Thông tin cá nhân sẽ được lưu trong bao lâu

Thông tin này sẽ được chúng tôi lưu trữ khi và chỉ khi các đăng ký làm thành viên qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Những thông tin của thành viên đăng ký sẽ được hệ thống lưu trữ đến khi nào có yêu cầu xóa bỏ thông tin từ người dùng

4. Thông tin cá nhân sẽ được dùng làm gì

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của người dùng nhằm mục đích sau:

  • Để nâng cao chất lượng bài viết trên Website.
  • Cập nhật thông tin cần thiết và hữu ích cho khách hàng..
  • Cung cấp các chương trình khuyến mại cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng cookie cho các mục đích để theo dõi. Bạn có thể cài đặt để máy tính cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc cũng có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie thì một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và khi đó quá trình duyệt nội dung của bạn sẽ kém hiệu quả hơn.

6. Các bên thứ ba

Chúng tôi cam kết sẽ không bán, thực hiện trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Áp dụng ngay bây giờ

Việc đăng ký KHÔNG ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn!

Không có kiểm tra tín dụng để áp dụng.