Chính sách bảo mật

https://vaysite.com/Chính sách bảo mật

Trong chính sách bảo mật này chúng tôi là ai

Địa chỉ website giao dịch của chúng tôi là Vaysite.com.

Thông tin nào bị thu thập và lí do thu thập

Bình luận

Chính sách bảo mật này sẽ quy định rằng, khi khách truy cập vào website và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong mục bình luận và cùng với đó là địa chỉ IP truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện những hành vi spam.

Một chuỗi thông tin ẩn danh sẽ được tạo tự động từ địa chỉ email của người truy cập (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho Gravatar để xem người truy cập đó có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật thông tin của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh cá nhân và tiểu sử của bạn được hiển thị một cách công khai cùng thông tin bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu người truy cập tải hình ảnh lên hệ thống website, người truy cập nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào website có thể tiến hành tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên website.

Thông tin liên hệ

Người truy cập có thể sẽ được yêu cầu nhập các thông tin theo mẫu có sẵn trên website như: Họ Tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại… Thông tin này sẽ được yêu cầu nếu người truy cập đặt mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ nào đó.

Cookies

Nếu người truy cập viết bình luận trong website, người truy cập có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về tên, email địa chỉ trang web trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp lưu trữ thông tin giúp người truy cập không cần phải nhập thông tin nhiều lần khi viết các bình luận khác. Thông tin Cookie này thông thường sẽ được lưu giữ trong vòng một năm.

Nếu người truy cập có tài khoản và đăng nhập vào website, chúng tôi sẽ tự động thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm các thông tin về cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi đóng trình duyệt.

Khi bạn tiến hành đăng nhập, chúng tôi sẽ tự động thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và sẽ lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được hệ thống lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong vòng một năm. Nếu bạn đồng ý lưu thông tin đăng nhập, khi đó thông tin đăng nhập của bạn sẽ được hệ thống lưu trong hai tuần. Nếu người truy cập thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị hệ thống xoá.

Nếu sửa hoặc công bố bài viết nào đó, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu tự động trong trình duyệt. Cookie này sẽ không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết mà bạn đã sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ website khác

Các bài viết trên website của chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ như: video, hình ảnh, bài viết…). Nội dung được nhúng từ các website khác sẽ được hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập website khác.

Những website này cũng có thể thu thập dữ liệu về thông tin của bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của một bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, sẽ bao gồm theo dõi tương tác với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào website đó.

Phân tích chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai

Website của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do người truy cập cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi đến với với khách hàng.
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa chúng tôi và khách hàng.
  • Ngăn ngừa các hoạt động có ý đồ phá hủy, các hoạt động giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản của khách hàng.
  • Liên lạc và để giải quyết các thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về các giao dịch.
  • Sử dụng trong các trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tồn tại trong bao lâu

Nếu người truy cập để lại bình luận, khi đó siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại trên website vô thời hạn. Điều này có mục đích là để chúng tôi có thể tự động nhận ra bạn và chấp nhận bất kỳ bình luận nào của bạn thay vì giữ chúng để đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên hệ thống website của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin đó.

Các quyền của bạn đối với thông tin dữ liệu của mình

Nếu bạn đã có một hoặc nhiều tài khoản trên website này hoặc đã để lại bình luận nhận xét, bạn có thể yêu cầu để nhận tệp xuất dữ liệu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi để xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu giữ về bạn từ trước. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích như hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn sẽ được gửi tới đâu

Tất cả các bình luận hoặc đánh giá của khách (không phải là thành viên trên website) sau khi gửi có thể sẽ được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động chúng tôi trước khi nó được hiển thị trên .

Áp dụng ngay bây giờ

Việc đăng ký KHÔNG ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn!

Không có kiểm tra tín dụng để áp dụng.